Máy Trải Vải

Máy Trải Vải SERKON - Model MN1- MINI MASTER

Máy trải tất cả các loại vải - Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Tiêu chuẩn Châu Âu

Máy Trải Vải SERKON - Model MNT1 - MINI TURN TABLE

Chuyên dùng trải vải Mặt Úp Mặt & Cùng Chiều - Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Tiêu chuẩn Châu Âu

Máy trải vải Jeans - SERKON - Model MJ1 - MASTER JEANS

Đặc biệt thiết kế cho trải các loại vải Jeans - Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Tiêu chuẩn Châu Âu

Máy Trải Vải SERKON - Model MTT1 - MASTER TURN TABLE

Chuyên dùng trải vải Mặt Úp Mặt & Cùng Chiều - Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Tiêu chuẩn Châu Âu

Máy Trải Vải SERKON - Model MT1 - MASTER - Heavy Fabric

Máy trải tất cả các loại vải - Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Tiêu chuẩn Châu Âu

Máy Trải Vải Ống - SERKON - Model TS2 / TSB2 - Tubular Spreader

Máy Trải Vải Ống Tự Động - Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Tiêu chuẩn Châu Âu

Máy Trải Vải SERKON - Model MH1- MASTER HOME TEXTILE

Máy trải các loại vải chăn ga, trang trí nội thất - Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Tiêu chuẩn Châu Âu

Máy Xã Vải SERKON - Model SL1 - Fabric Relaxing Machine

Chuyên dùng xã vải thư giãn - Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Tiêu Chuẩn Châu Âu

Máy Trải Vải SERKON - Model FW1 - FAST WORKER

Máy trải vải bán tự động - Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Tiêu chuẩn Châu Âu

Máy Trải Vải SERKON - Model MK - MANUAL CRADLE FEED

Trải vải bán tự động với mâm xã vải - Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Tiêu chuẩn Châu Âu

Máy Hỗ Trợ Trải Vải - SERKON - Model MS1 - WORKER

Hỗ trợ trải vải bằng tay - Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Tiêu chuẩn Châu Âu