Máy Cắt Vải

Máy Cắt Vải Tự Động - SERKON - Model MC90 - MASTER CUT

Cắt bàn vải dày đến 90MM sau khi nén - Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Tiêu chuẩn Châu Âu

Máy Cắt Vải Tự Động - SERKON - Model MC80 / 70 - MASTER CUT

Cắt bàn vải dày đến 80mm / 70mm sau khi nén - Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Tiêu chuẩn Châu Âu

Máy Cắt Vải Tự Động - SERKON - Model MC50 / 30 MASTER CUT

Cắt bàn vải dày đến 50mm / 30mm sau khi nén - Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Tiêu chuẩn Châu Âu