Máy Cắt Vải

RUIZHOU CNC Máy Cắt Vải Trơn Tự Động Cấp Vật Liệu Cắt Liên Tục

RZGIC-2516F Bàn Cắt Băng Tải - Cắt 1~10 Lớp cho Sản Xuất Mẫu & Đơn Hàng Nhanh Linh Hoạt

RUIZHOU CNC Máy Cắt Vải Tự Động Cho Ngành May với 2 Đầu Cắt

RZGIC-6016F-2H Hai Đầu Cắt & Bàn Cắt Dạng Băng Tải cho Sản Xuất Hàng Loạt

Máy Cắt Vải Tự Động - SERKON - Model MC90 - MASTER CUT

Cắt bàn vải dày đến 90MM sau khi nén - Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Tiêu chuẩn Châu Âu

Máy Cắt Vải Tự Động - SERKON - Model MC80 / 70 - MASTER CUT

Cắt bàn vải dày đến 80mm / 70mm sau khi nén - Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Tiêu chuẩn Châu Âu

Máy Cắt Vải Tự Động - SERKON - Model MC50 / 30 MASTER CUT

Cắt bàn vải dày đến 50mm / 30mm sau khi nén - Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Tiêu chuẩn Châu Âu