TRIỂN LÃM MÁY MÓC THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU DỆT MAY - VTG 2015

TRIỂN LÃM MÁY MÓC THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU DỆT MAY - VTG 2015

Giải pháp tự động hóa cho Ngành May
- Giảm công đoạn.
- Giảm lao động.
- Tăng năng suất.
- Tăng chất lượng.
- Nâng tầm doanh nghiệp.
Trân trọng kính mời Quý Khách Hàng đến Booth 329.