Giới thiệu

Giới thiệu

1/ Lịch sử công ty

 
Chúng tôi đang phân phối ủy quyền & dịch vụ dành cho SERKON, iECHO, SINAJETRUIZHOU tại Việt Nam. Chúng tôi cũng là một trong những nhà cung cấp tốt nhất các giải pháp CAD-CAM cho ngành may mặc và túi xách.
 
Chính sách của chúng tôi là "Phục vụ để Đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng ". Chúng tôi liên tục nghiên cứu và phát triển để cung cấp các sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi bây giờ và mãi mãi.
 

2/ Nhà cung cấp