Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ:
 
-         Thiết kế mẫu, nhảy cỡ, giác sơ đồ bằng vi tính. In, Vẽ sơ đồ và Cắt rập mẫu cho sản xuất.
 
-         Chuyển đổi (file) mẫu, sơ đồ để sử dụng trên các hệ CAD khác nhau: File gốc của Lectra, Gerber, Investronica, Assyst, file chuẩn DXF, HPGL, ISO, RS274D.
 
-         Hổ trợ xử lý lỗi, cài đặt lại, kết nối thiết bị ngoại vi cho các phần mềm CAD: Gemini, Lectra, Gerber, Optitex, Romans Cad và hướng dẫn sử dụng.
 
Bảo hành, bảo trì & sửa chữa:
 
-         Máy cắt mẫu / vẽ sơ đồ Zünd: G3, S3, L3 new Seiries & M800, L800, L1200, LR1600, etc..
 
-         Máy in sơ đồ Algotex: UP, LINE, TUNE, GO, StreamJet, SmartJet, StreamHP,SmartHP, WindJet, Wind-CL, Wave.
 
-         Máy trải vải & máy cắt vải tự động FK Group: 490-PLC, 590-PLC, TOPCUT-6, TOPCUT-8, TOPCUT-9, BILLIARDO.
 
-         Máy vẽ / cắt rập mẫu Graphtec: FC8000, FC7000, CE5000, FC4200, FC2250.
 
-         Máy cắt rập mẫu IECHO-Tech 1510, 1209
 
-         Bảng số hóa IECHO-Tech, HIPO
 
-         Máy vẽ / in sơ đồ Lectra: Flypen, Alys30/ 60, máy cắt tự động Vector 2500/ 5000/ 7000, Vector Fashion.
 
-         Máy vẽ sơ đồ Gerber: AP100, AP300, AP320
 
-         Máy vẽ sơ đồ Plotter Tech: NEON2000, FASTJET